Ugostiteljsko turistička skola

Pic 1

Dobro došli

Ugostiteljsko - turistička škola je jedna od mlađih škola u Srbiji i Novom Pazaru. Uprkos tome obrazuje blizu 600 dece i zapošvalja stručni kadar, više od 60 radnika

O školi

Ugostiteljsko turistička škola u Novom Pazaru osnovana je odlukom Vlade Srbije 25.IX.2008 godine.

Osnovana je sa ciljem da obrazuje kadrove za obavljanje poslova u trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, poljoprivredi i proizvodnji i preradi hrane, kao i za dalje obrazovanje.

Potrebe privrede za profilima kadrova iz ove oblasti su u stalnom porastu kao i interesovanje učenika za upis u ovu školu. Posebno je izražena konkurencija kod upisa obrazovnih profila sa četvorogodisnjim trajanjem

U školi se obrazuju sledeći obrazovni profili:

 

Četvorogodišnji:

- Turistički tehnbičar

- Ugostiteljski tehničar

- Kulinarski tehničar

- Prehrambeni tehničar

- Trgovinski tehničar

 

Trogodišnji:

- Konobar

- Kuvar

- Pekar

- Trgovac

Škola ostvaruje nastavne planove i pograme srednjeg obrazovanja propisane za srednje stručne škole u području rada trgovina, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.