-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UGOSTITELJSKO – TURISTIČKA ŠKOLA

raspisuje konkurs na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za školsku 2014/2015.godinu

 

Moguće je izvršiti prekvalifikaciju u obrazovne profile:

 1. Turistički tehničar ................................... 5 učenika
 2. Kulinarski tehničar ................................... 5 učenika
 3. Ugostiteljski tehničar ............................... 5 učenika
 4. Trgovinski tehničar..................................... 5 učenika
 5. Trgovac............................................................10 učenika
 6. Konobar .......................................................... 10učenika
 7. Kuvar .............................................................. 10učenika

 

Dokvalifikaciju je moguće izvršite u obrazovne profile:

 1. Turistički tehničar ................................... 5 učenika
 2. Kulinarski tehničar ................................... 5 učenika
 3. Ugostiteljski tehničar ............................... 5 učenika
 4. Trgovinski tehničar.................................... 5 učenika
 5. Prehrambeni tehničar.................................. 5 učenika

 

                                                                               Više o ovome...

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------