-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POPRAVNI ISPITI ĆE SE ODRŽATI

OD 25.DO28.AVGUSTA 2014.GODINE PO RASPOREDU:

 

PONEDELJAK, 25.avgust 2014.god.

Pismeni zadatak iz matematike I i II godina u 8,00 časova

Pismeni zadatak iz matematike III i IV godina u ...........

 

                                                                               Više o ovome......

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MATURSKI ISPITI ĆE SE ODRŽATI

 OD 25.DO 28.AVGUSTA 2014.GODINE PO RASPOREDU:

 

MATURSKI ISPITI

 

PONEDELJAK, 25.avgust 2014.god.

Pismeni zadatak iz srpskog jezika u 9,00 časova

Priprema za praktičan rad za sve obrazovne profile u 11,00 časova

Izvlačenje tema za obrazovni profil prehrambeni ........................

 

                                                            Više o ovome......

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------