Skip to main content

O školi

Ugostiteljsko-turistička škola u Novom Pazaru osnovana je odlukom Vlade Srbije 25.IX 2008. godine. Osnovana je sa ciljem da obrazuje kadrove za obavljanje poslova u trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, poljoprivredi i proizvodnji i preradi hrane, kao i za dalje obrazovanje.

Potrebe privrede za profilima kadrova iz ove oblasti su u stalnom porastu kao i interesovanje učenika za upis u ovu školu. Posebno je izražena konkurencija kod upisa obrazovnih profila sa četvorogodisnjim trajanjem

U školi se obrazuju sledeći obrazovni profili:

Četvorogodišnji profili su:

Turistički tehničar,
Ugostiteljski tehničar,
Kulinarski tehničar,
Prehrambeni tehničar i
Trgovinski tehničar.

Trogodišnji profili su:
Konobar - Kuvar i
Trgovac.

Škola ostvaruje nastavne planove i pograme srednjeg obrazovanja propisane za srednje stručne škole u području rada trgovina, ugostiteljstvo, turizam, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.