Skip to main content

Kulinarski tehničar

Oblast kulinarstva postaje sve interesantnija usled popularizacije kulinarskih emisija i reportaža u masovnim medijima. Zanimanje za tu oblast se povećala kao i interesovanje za ove kadrove. U ovom četvorogodišnjem smeru obezbedili smo učenicima zavidni nivo praktičnog znanja, pored teorijskog, koji je neophodan za rad u kuhinji. Akcenat je stavljen na predmet Kuvarstvo sa praktičnom nastavom.

Učenici ovog obrazovnog profila školuju se za rad u ugostiteljstvu i za dalje školovanje. Po završenom obrazovanju za ovaj profil, dobija se zvanje kulinarskog tehničara. Do posla se lakše i brže dolazi i potranja za ovim profilu je u stalnom porastu.

Školovanje se može nastaviti.

Moguća radna mesta:

  • Hoteli, moteli, restorani
  • Letovaništa, odmarališta
  • Kuhinje, menze, domovi i drugo

Nastavak školovanja:

  • Više škole u struci
  • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
  • Visoka hotelijerska škola strukovnih studija, smer kuvarstvo sa poslastičarstvom i pekarstvom
  • Drugi fakulteti (Pravni, Ekonomski, Filološki Ugostiteljski i drugi)

Želje za upis na ovaj fakultet su sve veće.