Skip to main content

Trgovinski tehničar

Izborom ovog trogodišnjeg obrazovnog profila učenicima se omogućuje sticanje znanja i veština iz trgovine.

Teorijska nastava se odvija u školi, a praktična nastava u prodavnicama različitog tipa.

Delatnost koju obavljaju trgovci je sve više potrebna savremenom društvu usled povećanja broja trgovinskih lanaca i promene potrošačkih navika. Iako se čini da ovu vrstu poslova može obavljati bilo ko, poslodavci ipak primat u zapošljavanju daju licima koja imaju završenu odgovarajuću školu.

Učenici ovog obrazovnog profila se školuju za obavljanje poslova u trgovini ali i za dalje školovanje.
Po završenom obrazovanju za ovaj profil dobija se zvanje Trgovac. Sa ovim zvanjem dolazi se brže do posla.

Moguća radna mesta:

  • Trgovački putnik
  • Hipermarketi
  • Robne kuće i trgovinske radnje
  • Agenti prodaje

Obrazovni profil je u trendu i želja za upisom je jako izražena.