Skip to main content

Članovi tima za zaštitu dece

Članovi tima za zaštitu dece

Članovi tima (2023/2024):

Remzo Destović, direktor
Marina Tanasković, sekretar
Alma Mujagić, nastavnik psihologije, rukovodilac
Amela Hanić, nastavnik psihologije, rukovodilac vršnjačkog tima
Salih Rasovac, nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Alma Delimeđac, pedagog
Jusuf Bektović, nastavnik nemačkog jezika
Nermina Ramović, koordinator praktične nastave

Ciljevi i zadaci tima:

Preventivne aktivnosti – radionice
Osnaživanje Vršnjačkog tima u samostalnom funkcionisanju
Pomoć nastavnicima u procesu suzbijanja nasilnog ponašanja u školi
Prevencija nasilja i upoznavanje učenika sa šemom interventnih aktivnosti
Osmišljavanje akcija protiv nasilništva
Podrška deci koja trpe nasilje
Ohrabrivanje dece i posmatrača da konstruktivno reaguju