Skip to main content

Upis za 2024/2025

 
Za školsku 2024/2025. godinu, planiramo upis 6 odeljenja. Plan upisa i broj učenika je prikazan u tabeli.
 
 
OBRAZOVNI PROFILI
PODRUČJE RADA NAZIV JEZIK PLANIRANI BROJ UČENIKA
Trgovina, ugostiteljstvo i turizam 1. Konobar Bosanski 14 (14+0)
2. Kuvar Bosanski 14 (14+0)
3. Kulinarski tehničar Srpski 28 (28+0)
4. Trgovac Bosanski 28 (28+0)
5. Trgovinski tehničar Srpski 28 (28+0)
  6. Turistički tehničar Bosanski 28 (28+0)
  7. Hotelijersko - restoranski tehničar Srpski 28 (28+0)
Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane 8. Prehrambeno-biološki  tehničar Srpski 28 (28+0)

Roditelji će prilikom upisa odlučiti koju varijantu pohađanja nastave će njihova deca koristiti u narednoj školskoj godini:

  • nastava na srpskom jeziku
  • nastava samo na bosanskom jeziku
  • po modelu dvojezične nastave (bosanski i srpski jezik)

U skladu sa uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.