Skip to main content

Danas je održan čas engleskog jezika sa profesoricom Sabrudinom B. Murić  gde su učenici odeljenja 2-3 učionicu zamenili svežim vazduhom u dvorištu škole i uživali u nastavi.

2 2

Tan 2016 6 17 91951329 3

3 2